15 เมษายน 2562 ภาวะโลกร้อนขัดขวางการฟื้นฟูแนวปะการัง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1544443

ภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโลกนับเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาและความอดทนในการแก้ไขแต่ดูเหมือนว่าความเสียหายยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแนวปะการังมรดกโลกเกรทแบร์ริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef) ในออสเตรเลีย ที่เกิดการฟอกสี และภาวะโลกร้อนยังทำลายความสามารถในการฟื้นฟูปะการังแห่งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเป็นเลิศเออาร์ซีเพื่อการศึกษาแนวปะการังแห่งมหาวิทยาลัยเจมส์คุก เผยว่าจำนวนตัวอ่อนปะการังใหม่ๆในแนวปะการังเกรท แบร์ริเออร์ รีฟ ลดลงถึงร้อยละ 89 นับจากการสูญเสียปะการังที่อายุแก่กว่าจากภาวะโลกร้อนในปี พ.ศ.2559 และ 2560 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การวิจัยครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าความยืดหยุ่นของแนวปะการังในขณะนี้ถูกทำลายอย่างรุนแรง การผสมของตัวอ่อนปะการังได้เปลี่ยนไป และในทางกลับกันจะส่งผลกระทบต่อการรวมตัวของปะการังที่เติบโตมีอายุมากขึ้นในอนาคต มีการฟื้นตัวช้ากว่าปกติ ซึ่งสถานการณ์นี้อาจคลี่คลายในทศวรรษหน้าหรือนานกว่านั้น ส่วนหนทางในการแก้ปัญหา นักวิจัยมองว่ามีเพียงทางเดียวเท่านั้น ก็คือต้องจัดการกับต้นเหตุของการทำให้โลกร้อน นั่นหมายถึงต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด.